โรคหนองใน

ถาม-ตอบ โรคหนองใน ไขทุกข้อสงสัยโดย ฮักษา คลินิก

ถาม-ตอบ โรคหนองใน ไขทุกข้อสงสัยโดย ฮักษา คลินิก

 

โรคหนองใน ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เมื่อใครได้ยินก็ต่างมีข้อสงสัยมากมายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความร้ายแรงของโรคหนองใน อาการเริ่มต้น การตรวจรักษา ไปจนถึงแนวทางการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโรคหนองใน ซึ่งหากใครที่กำลังหาคำตอบหรือสงสัยว่าตนเองมีอาการที่ใกล้เคียงกับโรคหนองในหรือไม่ ฮักษา คลินิก ได้รวบรวมทุกข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับโรคหนองในไว้ให้ในบทความนี้อย่างครบถ้วน 

ถาม : โรคหนองในคืออะไร?

ตอบ : โรคหนองใน คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Neisseria gonorrhoeae สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง โดยเชื้อแบคทีเรียจะเข้าสู่ร่างกายได้จากการสัมผัสเยื่อบุต่างๆ ของร่างกาย เช่น เยื่อบุท่อปัสสาวะ เยื่อบุปากมดลูก เยื่อบุมดลูก เยื่อบุปีกมดลูก ทวารหนัก เยื่อบุปาก ช่องคอและตา 

ถาม : โรคหนองในแท้ ต่างกับ โรคหนองในเทียม อย่างไร?

ตอบ : โรคหนองในสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ หนองในแท้และหนองในเทียม ซึ่งมีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้

  • โรงหนองในแท้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Neisseria gonorrhea ซึ่งมีระยะการฟักตัวของเชื้อที่ค่อนข้างสั้นประมาณ 1-10 วันหลังจากร่างกายได้รับเชื้อแบคทีเรีย แต่ในส่วนของโรคหนองในเทียมนั้นจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Chlamydia trachomatis ที่มีระยะการฟักตัวที่นานกว่าหนองในแท้ หรือมากกว่า 10 วัน
  • อาการของโรคหนองในแท้จะมีลักษณะหนองที่ขุ่น โดยเกิดโรคเฉพาะเยื่อเมือก Mucous membrane แต่ในส่วนของโรคหนองในเทียมจะมีลักษณะของหนองทั้งใสและขุ่น มักมีการอักเสบของท่อปัสสาวะที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อหนองในแท้ร่วมด้วย

ถาม : โรคหนองในร้ายแรงแค่ไหน?

ตอบ :  โรคหนองในสามารถรักษาให้หายได้หากเข้ารับการรักษาอย่างเร็วที่สุดหลังจากที่ทราบอาการผิดปกติ โดยความร้ายแรงของโรคหนองในนั้นขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละคน หากละเลยไม่เข้าการรักษาจะทำให้เกิดการลุกลามหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาได้ เช่น การเกิดโรคข้ออักเสบ การติดเชื้อในกระแสเลือด ความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV และ ซิฟิลิส เป็นต้น

 

ถาม : อาการของโรคหนองใน ผู้ชาย เป็นอย่างไร?

ตอบ : อาการของโรคหนองในผู้ชายจะขึ้นอยู่กับบริเวณที่มีการติดเชื้อ อาการโดยรวมมักจะรู้สึกไม่สบายตัว มีของเหลวสีเหลืองลักษณะข้น หรือ ขาว ไหลออกจากองคชาต มีอาการปัสสาวะแสบขัด เจ็บขณะถ่ายปัสสาวะ รอบรูองคชาตมีสีแดงผิดปกติ มีของเหลวออกจากรูทวารหนัก อย่างไรก็ตามหากติดเชื้อหนองในที่ทวารหนักและลำคอ ส่วนใหญ่มักจะไม่มีรอยโรคหรือไม่แสดงอาการให้เห็นได้อย่างชัดเจน จึงทำให้รักษาล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นและอาจลุกลามได้

ถาม : อาการของโรคหนองใน ผู้หญิง เป็นอย่างไร?

ตอบ : อาการของโรคหนองในผู้หญิง ส่วนมากมักจะไม่มีอาการให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ในบางรายที่มีอาการมักจะมีของเหลวออกจากช่องคลอดมากกว่าปกติ รู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว ประจำเดือนมาไม่ปกติ เจ็บอุ้งเชิงกรานมากขณะมีเพศสัมพันธ์ ขับถ่ายปัสสาวะแสบขัด มีของเหลวไหลออกจากทวารหนัก ซึ่งอาการดังกล่าวหากไม่เข้ารับการรักษาหนองในอย่างทันท่วงทีอาจลุกลามไปสู่มดลูกและท่อทางเดินรังไข่ได้ ส่งผลให้เกิดโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ และนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และเป็นหมันได้

ถาม : เป็นหนองใน หาซื้อยากินเองได้ไหม?

ตอบ : โรคหนองในไม่ควรซื้อยากินเอง เนื่องจากทั้งโรคหนองในแท้และโรคหนองในเทียมนั้นเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียต่างชนิดกัน ยาที่ซื้อมากินเองอาจไม่ตรงตามชนิดแบคทีเรีย นอกจากนั้นผู้ป่วยโรคหนองในแท้ส่วนใหญ่กว่า 30% มักติดหนองในเทียมร่วมด้วย ซึ่งการรักษาหนองในแท้และหนองในเทียมร่วมนั้น จะต้องฉีดยาปฏิชีวนะ Ceftriaxone และ การทานยา Azithromycin ควบคู่กัน การพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยจะทำให้การรักษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ไม่ควรซื้อยากินเองเพื่อรักษาโรคหนองใน เพราะแม้ว่าอาการต่างๆ จะหายไป แต่เชื้อแบคทีเรียหนองในยังอยู่ในร่างกายผู้ป่วย และอาจก่อตัวลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ ในร่างกายได้ภายหลัง

ถาม : โรคหนองในห้ามกินอะไร?

ตอบ : โรคหนองในไม่มีอาหารที่ห้ามกิน แต่มีข้อแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คือ หากเข้ารับการรักษาหนองในโดยการฉีดยาแล้วและยังคงทานยาปฏิชีวนะอยู่ ไม่ควรทานอาหารเสริมหรือยาอื่นๆ ที่แพทย์ไม่ได้จัดไว้ให้ เพื่อเลี่ยงผลของการดูดซึมยา หรือ ปฏิกิริยาของยาชนิดอื่นๆ ที่อาจมีต่อกัน ที่สำคัญคือควรทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย งดดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างการรักษา เนื่องจากอาจส่งผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ลดลงได้

ถาม : โรคหนองในเป็นแล้วหายเองได้ไหม?

ตอบ : โรคหนองในไม่สามารถหายเองได้ด้วยการซื้อยาจากร้านขายยามาทานเอง หรือ การดูแลตัวเองเรื่องความสะอาดมากขึ้น เนื่องจากเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียในร่างกายดังนั้นการรักษาที่ดีที่สุดคือการรับยาปฏิชีวนะ และการตรวจรักษาอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้หากพบว่าตนมีอาการโรคหนองใน หรือ คู่นอนเป็นโรคหนองใน ควรรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเพราะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือลุกลามสู่โรคอื่นๆ ได้ เช่น

  • เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV
  • การอักเสบของอัณฑะ
  • การอักเสบของต่อมลูกหมาก
  • โรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ ที่อาจทำให้เกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกและภาวะมีบุตรยาก
  • การติดเชื้ออวัยวะอื่น ๆ เช่น ลิ้นหัวใจ สมอง ผิวหนัง ข้อต่อ ตับ
  • ภาวะแทรกตาบอดในทารก

ถาม : โรคหนองใน กี่วันหาย?

ตอบ : โรคหนองใน หากเข้ารับการรักษาและได้รับยาจากแพทย์ ส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาในการรักษา 1-2 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยและประวัติของผู้ป่วย รวมถึงหากวินิจฉัยว่าเป็นโรคหนองในแท้จะต้องได้รับการฉีดยาปฏิชีวนะ ซึ่งอาจใช้เวลาในการรักษาต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ถาม : รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคหนองใน?

ตอบ : สามารถสังเกตอาการโรคหนองในได้ดังต่อไปนี้ เพศชายจะมีหนองไหลออกจากท่อปัสสาวะ มีอาการปัสสาวะแสบขัด เพศหญิง มีอาการตกขาวผิดปกติ เจ็บอุ้งเชิงกรานขณะมีเพศสัมพันธ์ ขับถ่ายปัสสาวะแสบขัด หากพบว่าตนมีอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและเข้ารับการรักษา เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือแพร่เชื้อไปสู่คู่นอน

ถาม : รักษาโรคหนองในที่ไหนดีที่สุด?

ตอบ : โรคหนองในสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือ คลินิก หนองใน ใกล้ฉัน ได้ตามความสะดวก โดยจะได้รับการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการรักษา และมีเครื่องมือการตรวจรักษาที่ทันสมัย หากต้องการความเป็นส่วนตัวในการรักษาแนะนำว่าการรักษาหนองในโดยคลินิกจะตอบโจทย์มากกว่า อีกทั้งยังไม่ต้องรอคิวนาน ข้อมูลการรักษาเป็นความลับ ให้คุณเข้ารับการรักษาหนองในได้อย่างไร้กังวล

ถาม : ค่ารักษาโรคหนองในแพงไหม?

ตอบ : ค่ารักษาโรคหนองใน ฮักษา คลินิก เริ่มต้นด้วยราคาที่เป็นกันเอง ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคลร่วมด้วย โดยสามารถสอบถามราคาค่ารักษาได้ที่ 

เบอร์โทร : 096-696-1999

LINE: @hugsa

Facebook : HUGSAMedical

 

บทความที่น่าสนใจHUGSA MEDICAL | รักษาด้วยหัวใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร ใกล้ชิดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ