สุขภาพองค์รวม

ผลปฎิบัติการได้รับการควบคุมคุณภาพกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ การควบคุมคุณภาพกับหน่วยงานภายในประเทศ ได้แก่ สำนักมาตรฐาน ห้องปฎิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข การควบคุมคุณภาพโดยมาตรฐานสากล ได้แก่

  • RIQAS : Randox Laboratories Ltd. , United Kingdom
  • QCMD : Quality Control for Molecular Diagnostics, Glasgow,Scotland
  • G-EQUAS GERMAN EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT SCHEME, University Erlangen-Nuremberg, German