About us

– HUGSA MEDICAL

Hugsa Medical: YOUR local healthcare provider in Chiang Mai

ปรัชญาการทำงาน
รักษาด้วยหัวใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร ใกล้ชิดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ด้วยแรงบันดาลใจของเรา ที่ต้องการมอบการบริการทางการแพทย์ที่ดีสำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงการตรวจรักษาได้ง่าย สะดวกสบาย และที่สำคัญคือ ราคาต้องเหมาะสมและยุติธรรม เราคำนึงถึงบริการที่เป็นกันเองกับผู้ป่วย หรือ ผู้รับบริการทุกคน ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล จากสถาบันทางการแพทย์ระดับประเทศ รวมถึงบุคลากรผู้ชำนาญการของเราที่มีทักษะ มีความรู้ ความสามารถ ที่พร้อมให้บริการตรวจรักษาด้วยหัวใจ ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพราะเรามุ่งมั่นที่จะมอบความสุขด้านสุขภาพที่แข็งแรงยืนยาวให้แก่คุณ

นอกจากนี้ทาง Hugsa คลินิก เรายังสนับสุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของชาวเชียงใหม่ โดยเรามองว่าเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนและคุ้มค่า เราจึงเป็นตัวแทนหนึ่งในทางเลือกสำหรับชาวเชียงใหม่ ที่ต้องการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงยืนยาว เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีกว่า อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที Hugsa คลินิกเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยให้สุขภาพร่างกายของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นได้ ด้วยการใช้ประสบการณ์และวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบวงจรของเรา

0% Quality
0 Health Departments
0 People working
0 Years of experience
0 Happy Smiles