Hugsa Megic Pen

ปากกาลดนำ้หนัก ทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้คุณนำ้หนักลด ผลิตภัณฑ์ เเละ นวัตกรรมใหม่ จาก ฮักษา เมดิคอล สรรพคุณของ HUGSA MAGIC PEN ลดไขมันพอกตับ, ทำให้อิ่มนานขึ้น, ลดอ้วนลงพุง, เป็นสารธรรมชาติ (GLP-1) เเละช่วยปรับพฤติกรรมการทาน

**ผลจากงานวิจัยปลอดภัยต่อหัวใจและการทำงานของไต และมีส่วนช่วยลดไขมันพอกตับและอ้วนลงพุง (Metabolic syndrome) เเละ มีแพทย์ให้คำปรึกษาตลอดการใช้งาน