ฮักษา Sale Up
Business Model

เปิดเกมส์รุกเร็ว ฮักษา เมดิคอล เปลี่ยน “การรักษา” เพียงอย่างเดียว เป็นเกมส์ “การปกป้อง” ของสุขภาพ เพิ่มฐานโอกาสทางธุรกิจกับ
ความท้าทายบนเกมส์ระบบนิเวศในอุตสาหกรรมการแพทย์

หมอรพี เลิศพงศ์พิรุฬห์ Chief Executive Officer แม่ทัพใหญ่
แห่ง ฮักษา เมดิคอล เตรียมเขย่าวงการด้วยกลยุทธ์ Medical Brand Portfolio Strategy ผ่านแนวคิด “HUGSA, Holistic Health Habits” การสร้างนิสัย “สุขภาพดี” แบบองค์รวมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกคน โดยมาจากแรงบันดาลใจของคุณหมอรพี
ที่มีความตั้งใจที่มากกว่าการรักษาคนไข้ คือความเข้าใจเงื่อนไขของชีวิต เตรียมปล่อยแคมเปญ เพิ่ม 3 ธุรกิจใหญ่ ภายใต้เครือฮักษา

HUGSA THE DOCTOR LIFE – ตามติดชีวิต หมอฮักษา
ที่จะมาพร้อมกับคอนเทนต์ให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับสุขภาพดี
แบบองค์รวมผ่านการสื่อสารแบบใหม่ที่ไม่น่าเบื่อ ทั้งกับ
คุณหมอและคนไข้ที่อยากจะเติบโตไปด้วยกันกับ ฮักษา แฟมิลี่

HUGSA HEALTHY HABITS PRODUCT – ชีวิตดีดี ที่ฮักษา
เพราะสุขภาพองค์รวมเกิดขึ้นได้จริง ฮักษา เมดิคอล
ครอบคลุมการรักษาคนไข้ตั้งแต่ “ก่อนเป็นโรค – เป็นโรค –
ป่วยใจ – เกิดภาวะแทรกซ้อน” ด้วยบริการและผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
มือทีมหมอผู้เชี่ยวชาญ จาก ฮักษา เมดิคอล ส่งตรงถึงมือคุณ

ALIVE by HUGSA – เตรียมพบกับอีก 1 ธุรกิจบริการทางการ
แพทย์ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์และประสบการณ์ใหม่แก่ชาว ฮักษา แฟมิลี่