ฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราทำได้เพื่อป้องกันตัวเองและลูก ๆหรือคนในครอบครัว ห่างจากการเจ็บป่วยและโรคภัย

ทีมแพทย์ของเราที่ ฮักษา เมดิคอล เชียงใหม่ บริการจัดใบสั่งยาสำหรับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทางและเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรค การฉีดวัคซีนดำเนินการโดยทีมพยาบาลที่มีทักษะสูงและได้รับการรับรองของเรา

 

 

วัคซีนที่ ฮักษา เมดิคอล เชียงใหม่มีให้บริการ ได้แก่

ฉีดวัคซีนเด็ก
 บาดทะยักคอตีบ/วัคซีนไอกรน (Tdap)
 หัดและหัดเยอรมัน (MMR / MR),
■ ไวรัสตับอักเสบบี
ไวรัสตับอักเสบเอ
วัคซีนอีสุกอีใส
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (วัคซีนไข้หวัดใหญ่) อัพเดทแต่ละปี
วัคซีนนิวโมคอคคัส (PCV 13, PPSV 23)
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ
ไข้หวัดใหญ่ Haemophilus type b (Hib)
วัคซีนงูสวัด
วัคซีน JE (โรคไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น)
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า