ตรวจภูมิแพ้

การตรวจเลือดเพื่อตรวจภูมิแพ้ช่วยให้คุณทราบว่าคุณเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่และคุณแพ้อะไร นี่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แพทย์ของคุณวางแผนการรักษาซึ่งอาจรวมถึงยาและการให้คำแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงอะไร

ที่ ฮักษา เมดิคอล เชียงใหม่ เราให้บริการตรวจเลือดภูมิแพ้ซึ่งสามารถตรวจจับและวัดปริมาณแอนติบอดีจำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้ในเลือดของคุณได้