ตรวจสุขภาพ

เชียงใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั่วคราวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาประมาณ 3-5 วัน และเราเข้าใจดีว่าบางคนไม่สามารถรอผลการตรวจสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปีได้นานขนาดนั้น เราให้บริการเหล่านี้รวมถึงการตรวจเลือดโดยเฉพาะและคุณจะได้รับผลในวันเดียวกัน (ประมาณ 30 นาที!)
ได้แก่:

ไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
ไวรัสตับอักเสบซี (anti-HCV)
ต้านเอชไอวี (รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4)
ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (anti-HBs)
ซิฟิลิส (Anti-syphilis, VDRL)
ไข้เลือดออก NS1
การทดสอบผ้าเช็ดล้างจมูกไข้หวัดใหญ่ (A / B)
การทดสอบการตั้งครรภ์ในปัสสาวะ (ปัสสาวะ beta-hcg)
การทดสอบโควิด -19 อย่างรวดเร็ว (ไทย – อย.)

และบริการตรวจที่ต้องรอผลภายใน 1-7 วัน  ได้แก่:

Complete Blood Count (CBC)
ABO blood group
ESR
Malaria  antigen screening
G-6-PD Screening
Hemoglobin Typing
Electrolytes
Lipid set  (Chol, Tri, HDL, LDL)
Glucose (Fasting)
Lipid Profile (Cholesterol, HDL, LDL)
Liver Function Test (8 Tests)
Calcium level
Uric Acid (Gouty arthritis diagnosis)
Vitamin D level
Magnesium level
Kidney function (BUN, Creatinine, Urinalysis)
GGT (Gamma GT)
Urine Examination
PregnancyTest (Urine, blood beta-hcg level)
Occult blood (colon cancer screening)
Stool Examination
Bacterial Identification
Body Culture & Sensitivity
Gram s Stain
AFB Stain
Quantiferon TB Test
PAP smear, Thin Preparation( Package2)
Pap smear, Liquid prep (LBC)
Pap smear, ThinPrep method (BGH)
Pap Smear: Sure Path (LBC)
PAP test, Conventional smear (PAPCOM)
HPV Genotyping in Urine (Hybribio, 21 )
Specific IgE for possible 44 allergens
PCR HIV(Qualitative) [BML]
HIV Viral Load
CD4
Chikungunya Virus PCR
PCR Herpes Simplex Virus
COBAS HPV
STI Multiplex PCR
Prostatic Specific Antigen (prostate cancer screening)
Ferritin
Folic Acid
Growth Hormones
Testosterone level
Cancer screening panel (PSA, CEA, CA125, AFP, CA19-9, stool occult blood)
Vitamin B12
Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
 Vitamin C
 Vitamin E
 Glutathione
 Coenzyme Q10