สุขภาพองค์รวม

บริการด้านสุขภาพของเรามุ่งเน้นให้คุณสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก

รวมถึงการตรวจเลือดตามธาตุการตรวจระดับวิตามิน การบำบัดทดแทนฮอร์โมนและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร / วิตามิน

ตรวจวิตามิน
ตรวจเกลือแร่
ตรวจแร่ธาตุในร่างกาย
ฮอโมนส์ทดแทน
อายุรกรรม

เพิ่มวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย สุขภาพดีจากภายใน