อ่อนเพลียเรื้อรัง

วิถีชีวิตสมัยใหม่ที่เร่งรีบอาจส่งผลให้เกิดความเครียดในระดับสูงและรูปแบบการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ การได้รับโภชนาการที่ไม่เพียงพอรวมทั้งการพักผ่อนและการออกกำลังกายไม่เพียงพอ สิ่งเหล่านี้อาจกระตุ้นให้เกิดอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง

ที่ ฮักษา เมดิคอล เชียงใหม่ เราให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ดูแลอาการ และดูแลด้านจิตใจเพื่อฟื้นฟูร่างกายที่อ่อนเพลียเรื้อรัง ทางเราเน้นการบรรเทาอาการ และรักษาจากต้นเหตุ