โรคมะเร็ง

ศูนย์มะเร็ง

การดูแลแบบประคับประคองเป็นการดูแลแบบโดยรวมไม่ใช่เฉพาะโรคใดโรคหนึ่ง การบริการนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเป็นส่วนสำคัญ การดูแลได้จัดรวมอยู่ในการรักษาเพื่อชะลอหยุดหรือรักษามะเร็ง

เราให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองซึ่งรวมถึงการดูแลที่มีมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว โดยลดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ     สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งให้อาหารเสริมเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง การจัดการความเศร้า ความเครียด บริการดูแลที่บ้าน การดูแลเปิดลำไส้ใหญ่(colostomy) และการรักษาผลข้างเคียงจากเคมีบำบัด