Project Category: <span>Medical Services</span>

Home / Medical Services
ใบรับรองแพทย์
Project

ใบรับรองแพทย์

ที่ Hugsa คลินิก บริการออกใบรับรองแพทย์ให้กับผู้ที่ต้องการ โดยแพทย์ประจำคลินิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และเชี่ยวชาญการตรวจรักษาและออกใบรับรองแพทย์ จึงหมดปัญหาในการ...

วัคซีน
Project

วัคซีน

Hugsa คลินิกให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับชาวเชียงใหม่ ทั้งวัคซีนพื้นฐาน (EPI program) ตามแผนงานการสร้างเสริมภุมิคุ้มกันโรค วัคซีนสำหรับเด็ก วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ วัคซีนทางเลือก (Optional Vaccine) หรือ วัคซีนเสริม...

จ่ายยาต้านไวรัส
Project

จ่ายยาต้านไวรัส

Hugsa คลินิก เราให้บริการยาต้านไวรัส สำหรับผู้มีเชื้อเอชไอวีในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป้าหมายของเราคือ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกล้าที่จะเข้ารับการรักษาด้วยยาต้าน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับ...

จ่ายยาเพร็พ เป๊ป
Project

จ่ายยาเพร็พ เป๊ป

Hugsa คลินิก บริการยาเพร็พ (PrEP)ในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยบริการที่เข้าถึงง่าย ให้คุณได้เข้ารับยาต้านไวรัสที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี ก่อนมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ ช่วยลดโอกาสในการรับเชื้อเอชไอวี...

ตรวจเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสุขภาพทางเพศ
Project

ตรวจเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสุขภาพทางเพศ

Hugsa คลินิก ให้บริการตรวจเอชไอวี (HIV) ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และสุขภาพทางเพศ ด้วยบริการด้านการแพทย์ที่รับรองความปลอดภัยของข้อมูล...

ตรวจเลือด แล็ป
Project

ตรวจเลือด แล็ป

Hugsa คลินิก ให้บริการตรวจเลือด (Lab Tests) ในจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับการวางแผนสุขภาพ หรือ ตรวจหาความผิดปกติอื่นๆก่อนที่จะมีอาการ การตรวจสุขภาพ...

ตรวจสุขภาพ วัคซีน แก่ผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ
Project

ตรวจสุขภาพ วัคซีน แก่ผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ

Hagsa คลินิก ให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้ง่าย เราให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน...

ตรวจรักษา โรคทั่วไป
Project

ตรวจรักษา โรคทั่วไป

ด้วยแรงบันดาลใจของเรา ที่ต้องการมอบการบริการทางการแพทย์ที่ดีสำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงการตรวจรักษาได้ง่าย สะดวกสบาย และที่สำคัญคือ ราคาต้องเหมาะสมและยุติธรรม...