ความดันสูง

ความดันสูง โรคความดันสูง วัดความดัน ความดันต่ำ ความดัน หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ ชา อาการชา ชาปลายมือ มือชา ชาปลายเท้า เท้าชา

โรคหัวใจและหลอดเลือดยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลกดังนั้นการตรวจสุขภาพเป็นประจำจึงมีความสำคัญเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ

ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่ ให้บริการเพื่อพัฒนาและรักษาสุขภาพหัวใจของท่าน การวินิจฉัยและการรักษา รวมถึงการตรวจวัดความดันโลหิตและการควบคุมความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมองความอ่อนแอครึ่งซีก อาการชาบริเวณรอบนอก เช่น ชาตามมือ ตามเท้า ความดันเลือดต่ำ ใจสั่นภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นลมหมดสติ การได้รับยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่อง บริการให้คำปรึกษาก่อนการผ่าตัดโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจรูมาติกและภาวะอื่น ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้เรายังให้บริการรักษาความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคอีกครั้งในอนาคต