คลินิกตรวจโรคทั่วไป

คลินิกตรวจโรคทั่วไป

ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่ เป็นคลินิกรักษาโรคแบบองค์รวมที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางซึ่งหมายความว่าปัญหาด้านสุขภาพทั้งหมดจึงมีความสำคัญต่อเรา

เราเข้าใจถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาในการเข้าถึงการรักษา ในราคาประหยัดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาของคนไข้ เป้าหมายของเราคือการแก้ปัญหาจากเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

เรามั่นใจว่าเราจะได้รับประวัติทางการแพทย์ของคุณอย่างถูกต้องที่สุดผ่านการสอบถามทางการแพทย์และการตรวจร่างกายต่างๆ อย่างไรก็ตาม เราหลีกเลี่ยงการทดสอบที่ไม่จำเป็นหรือการสอบถามทางการแพทย์ที่ไม่จำเป็น เนื่องจากเราต้องการให้แน่ใจว่าการดูแลทางการแพทย์ทุกครั้งจะไม่ใช้เวลาที่นานเกินไป

อย่างไรก็ตามเรายึดความถูกต้องและการวิจัยเพื่อจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราจะปฏิบัติตามมาตรฐาน WHO และเพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยนั้นมีความจำเป็นและเชื่อถือได้

สำหรับการตรวจสอบทางการแพทย์เพิ่มเติมเรามีการทดสอบในห้องปฏิบัติการหลายแบบและจะได้รับผลทันที นอกจากนี้เรายังมีความร่วมมือกับศูนย์การแพทย์หลายแห่งเพื่อให้การทดสอบเช่น MRI, X-ray, ทันตกรรม, การผ่าตัดและการทดสอบด้วยเลเซอร์

ในฐานะคลินิกด้านการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นหลัก เรามีความเข้าใจในคนไข้ เราต้องการรับรองว่าคุณสามารถพูดคุยกับเราเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณได้

พวกเราคือแพทย์ที่อยู่ใกล้คุณ

ห้องปฏิบัติการภายใน –

ห้องปฏิบัติการร่วม – CBC (การตรวจนับเม็ดเลือด)