ศูนย์มะเร็ง

โรคมะเร็ง รักษาโรคมะเร็ง เป็นมะเร็ง เจ็บปวดมะเร็ง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก มะเร็งโพรงหลังจมูก มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งต่อมธัยรอยด์ มะเร็งถุงน้ำดี และท่อน้ำดี มะเร็งตับอ่อน มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งกระดูก มะเร็งผิวหนัง มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งและเนื้องอกในระบบประสาท มะเร็งระบบทางเดินอาหาร ปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย 

การดูแลแบบประคับประคองเป็นการดูแลแบบโดยรวมไม่ใช่เฉพาะโรคใดโรคหนึ่ง การบริการนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเป็นส่วนสำคัญ การดูแลได้จัดรวมอยู่ในการรักษาเพื่อชะลอหยุดหรือรักษามะเร็ง

เราให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองซึ่งรวมถึงการดูแลที่มีมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว โดยลดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งให้อาหารเสริมเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง การจัดการความเศร้า ความเครียด บริการดูแลที่บ้าน การดูแลเปิดลำไส้ใหญ่(colostomy) และการรักษาผลข้างเคียงจากเคมีบำบัด