ศูนย์มะเร็ง ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่

ศูนย์มะเร็ง ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่

ศูนย์มะเร็ง ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่ พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิด โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นไปที่การรักษาแบบประคับครอง เพื่อชะลอ หยุด หรือรักษามะเร็ง เพื่อให้ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ชนิดของโรคมะเร็งที่ทำการรักษา

 • มะเร็งปากมดลูก
 • มะเร็งเต้านม 
 • มะเร็งตับ 
 • มะเร็งปอด 
 • มะเร็งช่องปาก 
 • มะเร็งโพรงหลังจมูก 
 • มะเร็งกล่องเสียง 
 • มะเร็งต่อมธัยรอยด์ 
 • มะเร็งถุงน้ำดี และท่อน้ำดี 
 • มะเร็งตับอ่อน 
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • มะเร็งรังไข่ 
 • มะเร็งมดลูก
 • มะเร็งกระดูก
 • มะเร็งผิวหนัง 
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • มะเร็งและเนื้องอกในระบบประสาท
 • มะเร็งระบบทางเดินอาหารและปัสสาวะ 
 • มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย

แนวทางการรักษาโรคมะเร็ง ที่ศูนย์มะเร็ง ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่

ศูนย์มะเร็ง ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่ ให้การดูแลแบบประคับประคอง เป็นการดูแลแบบโดยรวมไม่ใช่เฉพาะโรคใดโรคหนึ่ง การบริการนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเป็นส่วนสำคัญ การดูแลได้จัดรวมอยู่ในการรักษาเพื่อชะลอหยุดหรือรักษามะเร็ง

เราให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองซึ่งรวมถึงการดูแลที่มีมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว โดยลดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งให้อาหารเสริมเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง การจัดการความเศร้า ความเครียด และมีบริการดูแลที่บ้าน การดูแลเปิดลำไส้ใหญ่ (colostomy) และการรักษาผลข้างเคียงจากเคมีบำบัด