TELEMEDICINE

“การแพทย์ทางไกล” (telemedicine) หมายถึง การติดต่อสื่อสารด้วยระบบและเครื่องมือสื่อสารแบบใหม่ ที่สามารถเห็นหน้าผู้พูดและผู้ฟังได้ครั้งละคนหรือครั้งละหลายๆ คนพร้อมกัน เช่น ในการประชุม รวมทั้งสามารถส่งภาพต่างๆ เช่น ภาพบาดแผล ภาพสัตว์และพืชที่ทำให้เจ็บป่วย ภาพเอกซเรย์ ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ให้เห็นได้ระหว่างการสื่อสารนั้น ทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสารดีขึ้นมาก

โรคมะเร็ง

รักษาโรคมะเร็ง เป็นมะเร็ง เจ็บปวดมะเร็ง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก มะเร็งโพรงหลังจมูก มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งต่อมธัยรอยด์ มะเร็งถุงน้ำดี และท่อน้ำดี มะเร็งตับอ่อน

คุมกำเนิด สูตินรีเวช

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกเชิงกรานอักเสบ, ประจำเดือนมาไม่ปกติ, ภาวะหมดประจำเดือน, และอาการตกขาวผิดปกติ

โรคติดต่อ โรคโควิด19

ตรวจสอบ/คัดกรอง COVID-19 และรักษาโรคติดต่ออื่น ๆ เช่นโรคติดต่อในเขตร้อน STI โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กามโรคเริมเซลลูไลติส, ปอดบวม, การติดเชื้อราแคนดิดา, ไข้ไม่ทราบสาเหตุและโรคอีสุกอีใส

โรคผิวหนัง

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาปัญหาผิวหนังเช่น กลาก, สะเก็ดเงิน, สิว, เกลื้อน, ผิวหนังอักเสบ การติดเชื้อยีสต์, หูด, หูดที่อวัยวะเพศ, เริมงูสวัด, ผิวหนังอักเสบจากซีบอร์, รังแค, ลมพิษเรื้อรัง, ลมพิษเฉียบพลัน, ผื่นคัน, แพ้ยา, โรควัว , การติดเชื้อที่ผิวหนัง, ฝี เป็นต้น

นอนไม่หลับ

นอนไม่เต็มที่ ปัญหาการนอนหลับ หลับๆตื่นๆ นอนกรน หยุดหายใจ นอนไม่พอ หลับใน ง่วงระหว่างวัน ง่วงนอน นอนไม่อิ่ม ตื่นง่าย หลับยาก เพลีย เหนื่อยล้า ทดสอบการนอน หลับไม่สนิท

พบจิตแพทย์ เครียด เศร้า เหม่อลอย ฯลฯ

ฮักษา เมดิคอล เชียงใหม่ เข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาทางจิตวิทยาสำหรับผู้ป่วยของเราอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ทุกคนที่เข้ารับการรักษา มีรูปแบบการคิดหาวิธีรักษาเยียวยาตลอดจนพัฒนาทักษะการเผชิญปัญหา เช่นโรคซึมเศร้า เป็นต้น

โรคประสาท

ที่ศูนย์การแพทย์ ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่ มีบริการที่หลากหลายสำหรับความผิดปกติของระบบประสาทและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความดันสูง โรคความดันสูง

ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่ ให้บริการเพื่อพัฒนาและรักษาสุขภาพหัวใจของท่าน การวินิจฉัยและการรักษา รวมถึงการตรวจวัดความดันโลหิตและการควบคุมความดันโลหิต

โรคตา

สายตา ปัญหาสายตา สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง เบลอ ตาแดง ตาพล่า เป็นต้อ ต้อหิน ต้อลม ต้อกระจก ต้อเนื้อ วุ้นตาเสื่อ จอประสาทตาเสื่อม ตาแห้ง วัดสายตา ปวดตา แสบตา ระคายเคืองในต

ต่อมไทรอยด์ โรคเบาหวาน โรคพีซีโอเอส ฯลฯ

ศูนย์ต่อมไร้ท่อของเรามุ่งเน้นไปที่การวินิจฉัยและการรักษาที่เกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อรวมถึงโรคและความผิดปกติ