เบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมไร้ท่อ

คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมไร้ท่อ เชียงใหม่ | Hugsa Medical

คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมไร้ท่อ เชียงใหม่ | Hugsa Medical

 

Hugsa Medical ให้บริการคลินิกเบาหวานไทรอยด์ต่อมไร้ท่อ เชียงใหม่ ที่ครอบคลุมการตรวจวินิจฉัย การรักษา และให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญพร้อมทั้งมากประสบการณ์ด้านเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมไร้ท่อ โดยรองรับการตรวจรักษาที่มีความเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยได้ประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยที่มาเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความพร้อม มีใจรักในการบริการอย่างเต็มที่ มอบความเป็นมิตรเสมือนคนในครอบครัว อีกทั้งยังรองรับบริการที่ครอบคลุมเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวอย่างเหมาะสมต่อไป

คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมไร้ท่อ เชียงใหม่ | Hugsa Medical

การตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมไร้ท่อ ของฮักษา คลินิก มีความพร้อมในการรองรับบริการสำหรับผู้ป่วยชาวเชียงใหม่ ที่ต้องการความสะดวกสบายในการเข้าถึงแพทย์โดยไม่ต้องรอกระบวนต่างๆ ให้เสียเวลา ทั้งยังช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและลดโอกาสเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 • ความโดดเด่นด้านบุคลากร

Hugsa Medical เชียงใหม่ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้บริการเสมือนญาติมิตร ให้คำปรึกษาอย่างเข้าใจ คอยให้คำแนะนำและรับฟัง เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยรักษาโรคได้อย่างวางใจ ไม่ว่าจะเป็น อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ อายุรแพทย์โรคหัวใจและโรคไต รวมไปถึงทีมงานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ กายภาพบำบัด เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลตนเองเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างยืนยาว

 • ความโดดเด่นด้านเครื่องมือ

เราให้บริการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน มีความทันสมัย ประสิทธิภาพเทียบเท่าโรงพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยโรคเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมไร้ท่อ ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านมาตรฐานทางการแพทย์ระดับสากล อีกทั้งยังมีการบริการให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงแพทย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเข้าพบแพทย์ในกรณีไม่สะดวก และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็นในการตรวจรักษาได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในกรณีที่มีอาการรุนแรงที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าควรเข้ารับการรักษาโดยสถานพยาบาลที่มีความพร้อมมากกว่า เรามีความพร้อมในการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาได้อย่างทันท่วงทีในโรงพยาบาลใกล้เคียง

บริการคลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมไร้ท่อ เชียงใหม่

 • ตรวจประเมิน คัดกรอง รักษา และติดตามผลโรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ โรคต่อมไร้ท่อ
 • ให้คำแนะนำในการชะลอ ป้องกัน และหลีกเลี่ยง เพื่อให้ห่างไกลโรคเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมไร้ท่อ 
 • ตรวจรักษาแผลเบาหวาน แผลติดเชื้อ แผลเรื้อรัง โดยแพทย์จะประเมินการรักษาตามอาการอย่างถูกต้องเหมาะสม
 • รักษาความผิดปกติทางฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ
 • ตรวจวินิจฉัยเบาหวานขณะตั้งครรภ์เพื่อคลอดทารกอย่างปลอดภัย
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมลดน้ำหนัก เพื่อเลี่ยงโอกาสการเกิดโรคเบาหวานและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ

โรคเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมไร้ท่อ อันตรายอย่างไร?

ปัจจุบันพบว่าคนไทยป่วยด้วยโรคเบาหวานมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวิถีการรับประทานอาหาร ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และปัจจัยทางพันธุกรรม ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของโรคเบาหวานมักจะไม่แสดงอาการให้ผู้ป่วยสังเกตได้ชัดเจน ซึ่งบางรายจะตรวจพบภาวะแทรกซ้อนเบาหวานจากระดับน้ำตาลในเลือดเริ่มสูงผิดปกติ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ไตวาย อัมพฤกษ์ จอประสาทตาผิดปกติ  เส้นประสาทผิดปกติ ฯลฯ

         

และในส่วนของต่อมไทรอยด์นั้นมีความสำคัญต่อระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบการเผาผลาญพลังงาน ซึ่งฮอร์โมนไทรอยด์มีหน้าที่รักษาสมดุลให้ร่างกายดังนั้นหากร่างกายมีฮอร์โมนมากหรือน้อยเกินไป จะส่งผลต่อให้ร่างกายมีความผิดปกติ เช่น หงุดหงิดง่าย  ใจสั่น  มือสั่น ท้องเสีย น้ำหนักลด (กรณีฮอร์โมนมาก) และ ความดันโลหิตสูง น้ำหนักขึ้น ขี้หนาว ผิวแห้ง โรคสมองเสื่อม ทั้งนี้อาจนำไปสู่อาการคอโตที่เป็นอาการเริ่มต้นของเนื้องอกไทรอยด์ได้ในที่สุด

ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน

จากข้อมูลของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีการแนะนำกลุ่มเสี่ยงที่ควรตรวจหาโรคเบาหวานไว้ดังนี้

 • ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
 • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัว คือ พ่อ แม่ พี่ น้อง เคยเป็นโรคเบาหวาน
 • ผู้ที่มีภาวะอ้วน หรือ มีดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กิโลกรัม/เมตร2 และ/หรือ มีรอบเอวมากกว่า 32 นิ้วในผู้หญิง หรือมากกว่า 36 นิ้วในผู้ชาย
 • ผู้หญิงที่มีเคยเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 • ผู้หญิงที่คลอดลูกที่มีนํ้าหนักตัวแรกคลอดมากกว่า 4 กิโลกรัม
 • ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
 • ผู้ที่ภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ผู้ที่มีภาวะโรคถุงนํ้าในรังไข่
 • ผู้ที่มีไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงมากกว่า 250 มก./ดล. และ/หรือ ค่า HDL คอเลสเตอรอลในเลือดตํ่ากว่า 35 มก./ดล.

ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไทรอยด์

 • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
 • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคไทรอยด์ หรือ มีเนื้องอกบริเวณต่อมหมวกไต
 • ผู้ที่มีอาการกลืนอาหาร หรือ กลืนน้ำลายลำบาก
 • ผู้ที่มีภาวะสูดลมหายใจเข้า-ออกไม่เต็มปอด
 • ผู้ที่มีเสียงแหบ เปล่งเสียงออกมาไม่สุดเสียงตามปกติ
 • ผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่าย มือสั่น ใจสั่น 
 • ผู้ที่หงุดหงิดง่าย ขี้ร้อน ขี้หนาวผิดปกติ
 • ผู้ที่มีเหงื่อออกง่ายและออกเยอะ มีผิวชื้นหรือผิวแห้งผิดปกติ
 • ผู้ที่มีอาการท้องผูกหรือท้องเสียผิดปกติ
 • ผู้ที่มีภาวะผมหยาบหรือผมร่วงง่ายผิดปกติ
 • ผู้ที่มีอาการตาโปนผิดปกติ
 • ผู้ที่น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

โรคต่อมไร้ท่อในเด็กที่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญ

 • ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ (Thyrotoxicosis)

ภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก เกิดจากการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ของต่อมไทรอยด์ที่มากกว่าปกติ ส่งผลให้การเด็กมีการเจริญเติบโตช้า พัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญาล่าช้า โดยในช่วงแรกเกิดมักจะไม่แสดงอาการแต่อาการจะรุนแรงมากขึ้น จะขึ้นอยู่การประสิทธิภาพในการทำงานของต่อมไทรอยด์ ซึ่งอาการไทรอยด์เป็นพิษนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและพบได้บ่อยในประเทศไทย

 • ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน (Hypothyroidism)

ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน เกิดตากต่อมไทรอยด์ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ได้เพียงพอ ส่งผลให้ร่างกายส่วนต่างๆ ทำงานได้ช้าลง การพัฒนาการของร่างกายลดลง ทำให้เด็กมีพัฒนาที่ช้ากว่าปกติ ในกรณีที่มีอาการขาดไทรอยด์ฮอร์โมนตั้งแต่วัยทารกจะแสดงอาการตัวเหลืองนาน กระหม่อมปิดช้า สะดือหลุดช้า ผิวแห้ง ท้องผูก ฟันขึ้นช้า เป็นต้น 

 • เป็นหนุ่มสาวก่อนวัย (Precorcious puberty)

ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย เกิดจากกระบวนการผลิตฮอร์โมนเพศทำงานก่อนวัย ทำให้เด็กมีความเปลี่ยนแปลงทางสรีระก่อนวัยในช่วงอายุก่อน 8 ปี (เด็กผู้หญิง) และ วัยช่วงอายุก่อน 9 ปี (เด็กผู้ชาย) โดยมักพบได้บ่อยในเด็กผู้หญิงที่ทำให้มีประจำเดือนก่อนวัย ซึ่งอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อเด็กในระยะยาวได้

 • เบาหวานชนิดที่ 1

เบาหวานชนิดที่ 1 สามารถพบได้บ่อยในวันเด็กและวัยรุ่น ซึ่งเป็นโรคเบาหวานที่เกิดจากสารภูมิคุ้มกันในร่างกายทำลายเซลล์ที่มีหน้าที่สร้างอินซูลินในตับอ่อน ทำให้มีอาการ น้ำหนักตัวลด หิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย หากปล่อยให้มีอาการรุนแรงมากขึ้นจะมีอาการอ่อนเพลีย ง หายใจหอบลึก ปวดท้อง โดยหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุด

 • เบาหวานชนิดที่ 2

เบาหวานชนิดที่ 2 ส่วนใหญ่จะพบได้น้อยกว่าเบาหวานชนิดที่ 1 พบได้บ่อยในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น ทำให้มีอาการอ้วน คอดำ หิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย โดยบางรายอาจมีประวัติเสี่ยงตั้งแต่แรกเกิด ทำให้มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2500 กรัม หรือ มากกว่า 4000 กรัม ซึ่งพบสาเหตุหลักมาจากมารดาเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือ มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน

บทความที่น่าสนใจ

สำหรับผู้ที่ต้องการ ตรวจวินิจฉัย รักษา และปรึกษาเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมไร้ท่อ ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถติดต่อสอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ ฮักษาคลินิก 

เบอร์โทร : 096-696-1999

LINE: @hugsa

Facebook : HUGSAMedical

HUGSA MEDICAL | รักษาด้วยหัวใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร ใกล้ชิดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ