STORY FORM ฮักษา เมดิคอล (HUGSA MEDICAL)

ฮักษา เมดิคอล เชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2010 เนื่องจากทีมงานของเรามีแนวคิดที่จะสรรสร้างคลินิก ด้านการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างคุณค่าการดูแลผู้ป่วยทุกคนที่จะได้รับความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ด้วยความเข้าใจและความห่วงใย ไม่ใช่แค่การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเท่านั้นทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อกับผู้ป่วยกับแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง การได้เห็นผู้คนสุขภาพดีคือ เป้าหมายหลักของเรา

PROMOTION

JID