ตรวจสุขภาพประจำปีเชียงใหม่

ตรวจสุขภาพประจำปี เชียงใหม่ ที่ไหนดี?

ไม่ว่าใครก็อยากมีสุขภาพที่ดีด้วยกันทั้งนั้น ทำให้ในปัจจุบันคนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพประจำปีกันมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งไปกว่านั้นจากการสำรวจยังพบอีกว่าคนไทยมีความพร้อมด้านการเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ เพื่อการคัดกรองสุขภาพของตนเองและคนใครครอบครัวสูงขึ้นเช่นกัน ผลส่วนหนึ่งมาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยเอง รวมไปถึงการตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงยืนยาวมากขึ้น

สำหรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี เชียงใหม่ ในปัจจุบันมีสถานพยาบาลรองรับมากมาย ทั้งจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รวมถึงคลินิกสุขภาพมากมาย ที่ให้คนเชียงใหม่ได้เข้าถึงการตรวจสุขภาพที่ได้มาตรฐาน รองรับการตรวจที่ครอบคลุมหลากหลาย เรียกได้ว่าสามารถเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปีได้อย่างสะดวกสบาย เพื่อการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้ทราบถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ที่สำคัญคือสามารถรับมือกับโรคที่พบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยให้วางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ตรวจสุขภาพประจำปี เชียงใหม่

การตรวจสุขภาพประจำปี คือ การตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ช่วยให้ผู้ตรวจทราบถึงพฤติกรรมเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลจากโรคได้ หรือในกรณีที่พบว่าเป็นโรคระยะเริ่มต้น แพทย์จะให้คำแนะนำในการรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ อีกทั้งยังช่วยป้องกันการลุกลาม หรือ ยับยั้งโรคได้ทันก่อนที่โรคจะพัฒนาไปสู่ระยะอื่นๆ มากขึ้น

ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีไม่เพียงแต่จะสำคัญต่อทุกเพศทุกวัยในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น การมีความเข้าใจถึงประโยชน์ของการตรวจสุขภาพของคนไทยทุกคน ย่อมควรได้รับสิทธิอย่างทั่วถึงและสะดวกเช่นเดียวกัน โดยปัจจุบันชาวเชียงใหม่รวมถึงประชาชนไทยทั่วไป สามารถตรวจสุขภาพประจำปีได้ฟรี ด้วยการใช้สิทธิประกันสังคมและสิทธิบัตรทอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตรวจสุขภาพประจำปีด้วยสิทธิประกันสังคม ม.33 ม.39

สามารถตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ

 • ตรวจการได้ยิน
 • ตรวจดวงตา
 • ตรวจวัดสายตา
 • ความสมบูรณ์เม็ดเลือด
 • ปัสสาวะ
 • น้ำตาลในเลือด
 • การทำงานของไต
 • ไขมันในเลือด
 • ไวรัสตับอักเสบ
 • Chest X-ray
 • คัดกรองมะเร็งเต้านม
 • คัดกรองมะเร็งปากมดลูกวิธี Pap Smear
 • คัดกรองมะเร็งปากมดลูกวิธี Via
 • ตรวจเลือดในอุจจาระ

ตรวจสุขภาพประจำปีด้วยสิทธิบัตรทอง

ตรวจสุขภาพฟรีตามกลุ่มวัยที่กำหนด 

 • หญิงตั้งครรภ์
 • เด็กเล็ก 0.5 ปี
 • เด็กโตและวัยรุ่น 6-24 ปี
 • ผู้ใหญ่ 25-59 ปี
 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ตรวจสุขภาพ เชียงใหม่ เริ่มต้นได้ตั้งแต่เด็ก

สำหรับชาวเชียงใหม่ที่มีความใส่ใจด้านสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีได้ตั้งแต่เด็ก โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวัยทำงานหรือวัยสูงอายุ ซึ่งการตรวจสุขภาพเป็นประจำในช่วงวัยเด็กนั้นจะเป็นการตรวจดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ทราบถึงการพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยหรือไม่ อีกทั้งยังติดตามการให้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ให้สามารถเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ได้สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลจากความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ เนื่องจากหากเริ่มเข้ารับการตรวจสุขภาพในวัยทำงาน หรือ วัยสูงอายุ อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ที่รักษาได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หรือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตได้ช้ากว่าที่ควร รวมไปถึงความเสื่อมของร่างกายที่เข้าสู่วัยสูงอายุทำให้ฟื้นตัวต่อการรักษาได้ช้ากว่านั่นเอง

การเลือกสถานพยาบาลตรวจสุขภาพประจำปี เชียงใหม่ ให้เหมาะสม

การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับชาวเชียงใหม่ สามารถตรวจคัดกรองได้ตามแพ็คเกจ หรือ โปรแกรมที่สถานพยาบาลนั้นๆ รองรับ โดยการพิจารณาจากความเหมาะสมด้านเพศ อายุ พฤติกรรมการดำเนินชีวิต และพันธุกรรม ซึ่งหากไม่มั่นใจว่าการตรวจสุขภาพประจำปีโปรแกรมใดที่เหมาะสมกับคุณหรือไม่ สามารถปรึกษาแพทย์หรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลได้ก่อนการตัดสินใจ เพื่อให้การตรวจสุขภาพมีความครอบคลุมสุขภาพตนเองมากที่สุด ที่สำคัญคือเพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจพบปัญหาด้านสุขภาพที่ตรงจุดมากขึ้น 

ตรวจสุขภาพประจำปี เชียงใหม่ ต้องตรวจอะไรบ้าง?

การตรวจสุขภาพประจำปีโดยทั่วไปหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าเป็นการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ หรือ การเอกซเรย์ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อให้พบความผิดปกติที่นำไปสู่การรักษาต่อไป จึงทำให้หลายคนอาจมองว่าเป็นการตรวจร่างกายที่จะต้องมีการรักษาเพิ่มเติมต่อ เป็นสาเหตุให้ไม่อยากเข้ารับการตรวจเนื่องจากไม่ต้องการเสียค่ารักษามากขึ้น แต่ทราบหรือไม่ว่าแท้จริงแล้วการตรวจสุขภาพประจำปีจะเริ่มต้นจากการซักประวัติข้อมูลของผู้เข้ารับการตรวจ เพื่อแพทย์จะได้ข้อมูลที่ทราบถึงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน ใช้ในการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านใดบ้าง ควรตรวจสุขภาพร่างกายหรือควรตรวจหาโรคที่มีความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ โดยการตรวจสุขภาพประจำปีสามารถทำได้ตั้งแต่การตรวจร่างกาย ตรวจอวัยวะสำคัญทั่วไป ไปจนถึงการตรวจเพิ่มเติมเจาะจงเฉพาะส่วน ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างตัวอย่างเช่น

 • การตรวจเอกซเรย์ปอด
 • การตรวจวัดความดันโลหิต
 • ตรวจหาดรรชนีมวลกาย
 • การตรวจความผิดปกติของเม็ดเลือด
 • การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือด
 • การตรวจการทำงานของตับและไต
 • การตรวจวัดมวลกระดูก
 • การตรวจระดับกรดยูริค
 • การตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทาง

ทั้งนี้ในผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่เป็นเพศหญิงแพทย์จะแนะนำให้มีการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยการตรวจภายใน ควบคู่ไปกับการตรวจมะเร็งเต้านมร่วมด้วย รวมถึงในเพศชายแพทย์จะแนะนำให้มีการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากจากการเจาะเลือด และการตรวจหาสารบ่งชี้ที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ เพื่อให้ทราบปัญหาสุขภาพร่างกายอย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ควรตรวจสุขภาพบ่อยแค่ไหน?

การตรวจสุขภาพที่เหมาะสมควรเข้ารับการตรวจเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อเป็นการคัดกรองสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ปรับสมดุลการใช้ชีวิตประจำวันให้มีสุขภาพที่ดี มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ป้องกันการลุกลามของความผิดปกติ เพิ่มโอกาสในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในกรณีที่เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงต่อโรคที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าควรเฝ้าระวัง ควรเข้ารับการตรวจบ่อยขึ้นตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องเข้าตรวจสุขภาพประจำปี

 • ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • งดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการตรวจหาไขมันและน้ำตาลในเลือด
 • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • กรณีที่มีโรคประจำตัว หรือ ยาที่ใช้ประจำ ให้รับประทานยาได้ตามปกติ และนำยาที่ใช้มาในวันเข้ารับการตรวจสุขภาพด้วย

การตรวจสุขภาพประจำปีที่แนะนำในวัย 50 ปีขึ้นไป

ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยวิเคราะห์ ประเมิน ติดตาม รวมถึงการเฝ้าระวังโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือลุกลาม โดยมีแนวทางการตรวจที่แนะนำดังนี้ 

 • การตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ เช่น TSH และ Free T4
 • Exercise Stress Test หรือ EST การตรวจสุขภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (ควรงดอาหารมื้อหนักก่อนทำการตรวจประมาณ 4 ชั่วโมง)
 • Echocardiogram หรือ ECHO การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร)
 • การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน ท่อน้ำดี ถุงน้ำดี
 • การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ในเพศชาย
 • การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ในเพศหญิง
 • การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตราซาวน์เต้านม
 • Carotid Duplex Ultrasound การตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอ
 • การส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยเทคนิคที่ Narrow Band Image หรือ NBI  

การตรวจสุขภาพประจำปี เชียงใหม่ สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังรองรับการตรวจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการการโดยสถานพยาบาลมากมายทั้งรัฐ เอกชน รวมไปถึงคลินิกสุขภาพต่างๆ เพราะการมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นหนึ่งในเป้าหมายการใช้ชีวิตที่ทุกคนต้องการ ดังนั้นการใส่ใจกับการตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม 

สำหรับชาวเชียงใหม่ที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพ หรือ ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี สามารถติดต่อสอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ ฮักษาคลินิก 

เบอร์โทร : 096-696-1999

LINE: @hugsa

Facebook : HUGSAMedical

HUGSA MEDICAL | รักษาด้วยหัวใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร ใกล้ชิดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ