NAD+ นวัตกรรมคืนความอ่อนวัยระดับเซลล์

NAD+ นวัตกรรมคืนความอ่อนวัยระดับเซลล์  

ความสวยความงามนับเป็นหนึ่งในความต้องการของผู้หญิงในปัจจุบัน รวมไปถึงผู้ชายที่หลงใหลในการดูแลสุขภาพและความอ่อนวัยของตัวเอง การมองหาวิธีที่ช่วยให้ร่างกายสามารถชะลอความชราลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ศาสตร์การชะลอวัยได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ซึ่งในปัจจุบันนวัตกรรมที่มีชื่อว่า NAD+ หรือ Nicotinamide adenine dinucleotide ได้มีการนำมาใช้แพร่หลายทั่วโลก เนื่องจากคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการฟื้นฟูถึงระดับเซลล์ร่างกาย

NAD+ คืออะไร?

Nicotinamide adenine dinucleotide : NAD+ คือ โคเอนไซม์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในทุกเซลล์ของร่างกาย เป็นสารประกอบสำคัญที่มีส่วนช่วยในการฟื้นฟู ซ่อมแซมเซลล์และดีเอ็นเอ รวมถึงเมตาบอลิซึมของเซลล์ให้ดีขึ้น พบได้ในเซลล์ที่ช่วยการงอกของเซลล์ อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบในการสร้างพลังงานของเซลล์ จึงมีคุณสมบัติในการชะลอวัยและชะลอความเสื่อมของร่างกายได้นั่นเอง

โดยปกติแล้วร่างกายจะมีองค์ประกอบสำคัญ ที่ส่งผลต่อการซ่อมแซมเซลล์และการงอกใหม่ของเซลล์ 3 องค์ประกอบด้วยกัน คือ Mitochondria ที่มีหน้าที่ผลิตพลังงานกว่า 90% ให้กับเซลล์ในร่างกาย Sirtuins หรือ Silent Information Regulator โปรตีนที่มีส่วนในกระบวนการต้านทานความเครียดของเซลล์ การอักเสบ และกระบวนการตายของเซลล์ รวมถึงด้านประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของเซลล์ และ NAD+ ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์เกิดการทำงาน ด้านการแปลงอาหารเป็นพลังงาน และดูแลเซลล์ให้มีสุขภาพที่ดี 

นวัตกรรม NAD+ ได้มีการศึกษาวิจัยจนค้นพบว่า การลดลงของระดับ NAD+ ส่งผลให้ร่างกายมนุษย์เกิดความชรา ซึ่งจะลดลงตามธรรมชาติเมื่อมีมีอายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีการวัดระดับ NAD+ ในวัยกลางคนพบว่าคงเหลือน้อยกว่า 50% และในผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป การลดลงของระดับ NAD+ คงเหลือน้อยกว่า 10% อีกทั้งยังพบว่าการลดลงของ NAD+ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเสื่อมถอยของระบบประสาทและสมอง รวมถึงภาวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความชราร่วมด้วย

ร่างกายจะเป็นอย่างไรเมื่อระดับ NAD+ ลดลง

 • ระบบประสาทเสื่อมถอย
 • กล้ามเนื้อมีความผิดปกติ
 • เกิดการอักเสบของร่างกาย
 • ก่อให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน
 • ก่อให้เกิดโรคอ้วน
 • ก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ภาวะบุตรยาก

ศาสตร์การชะลอวัย NAD+ ช่วยคืนความอ่อนวัยได้อย่างไร?

การค้นพบของ ดร.เดวิด ซินแคลร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การชะลอวัย เผยว่าเมื่อร่างกายของมนุษย์มีระดับ NAD+ ลดลงจะเป็นตัวแปรสำคัญที่เร่งให้กระบวนการความแก่ดำเนินไปได้เร็วมากขึ้น โดยเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้การทำงานของยีน Sirtuins ปิดตัวลง ส่งผลให้เซลล์ในร่างกายเกิดการอักเสบ และในทางตรงกันข้ามหากร่างกายมนุษย์มีระดับ NAD+ ที่สูง จะเป็นตัวแปรที่ทำให้การทำงานของยีน Sirtuins เปิดตัว

Sirtuins เป็นยีนที่ควบคุมการสร้างกลุ่มโปรตีนที่มีชื่อว่า Sirtuins มีหน้าที่ป้องกัน DNA และควบคุมสาเหตุของความชรา นั่นก็คือกระบวนการความแก่ของเซลล์ รวมไปถึงมีส่วนช่วยซ่อมแซม DNA ที่ส่งผลต่อเซลล์ในร่างกาย นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี อายุยืนยาวมากขึ้น อีกทั้งระดับ NAD+ ในปริมาณสูงยังมีผลต่อการฟื้นฟูการทำงานของไมโตคอนเดีย (Mitochondria dysfunction) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเสื่อมลงตามอายุร่างกายอีกด้วย จึงเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ได้ชัดเจนว่า NAD+ มีประโยชน์ต่อการชะลอวัยได้อย่างเจาะลึกจากระดับเซลล์

นวัตกรรมการชะลอวัย NAD+ Therapy 

ถึงแม้ว่าร่างกายของคนเราสามารถผลิต NAD+ ได้เอง แต่ตามข้อเท็จจริงที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า NAD+ จะค่อยๆ ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นที่มาของการพัฒนา NAD+ Therapy ที่ได้จากการค้นพบข้อดีของ NAD+ นำมาสู่การพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมการชะลอวัยที่เรียกว่า NAD+ Therapy ที่เป็นการเพิ่มระดับ NAD+ ให้สูงขึ้นโดยผ่านกระแสเลือด (ทางหลอดเลือดดำ) เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูลึกถึงระดับเซลล์ต่างๆ ทั่วทั้งร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งแน่นอนว่าวิธีนี้ช่วยให้การดูดซึมมีประสิทธิภาพมากกว่าการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร อย่างไรก็ตามนอกจาก NAD+ จะช่วยคืนความอ่อนวัยได้ดีแล้ว วิธีการ  NAD+ Therapy จะทำให้ระดับ NAD+ ภายในสมองเพิ่มขึ้นได้เร็ว ส่งผลดีต่อระบบสมองที่ทำให้ลดความวิตกกังวล ลดความเครียด มีสมาธิ ความจำดีขึ้น อีกด้วย

ข้อดีของ NAD+ Therapy มีอะไรบ้าง?

 • กระตุ้นการซ่อมแซมและฟื้นฟู DNA
 • ชะลอกระบวนการชราของเซลล์
 • ช่วยเรื่องความยืดหยุ่นของหลอดเลือดให้ดีขึ้น
 • กระตุ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานให้กับเซลล์
 • เปิดการทำงานของโปรตีน Sirtuins
 • เพิ่มการส่งสัญญาณต่อเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกาย
 • กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง
 • ชะลอความเสื่อมของร่างกาย
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกาย ลดความเหนื่อยล้า เพิ่มความสดชื่น
 • ปกป้องระบบประสาท ลดอาการสมองล้า
 • เซลล์สมองทำงานได้ดีขึ้น ช่วยเรื่องความจำ

ขั้นตอนการทำ NAD+ Therapy

นวัตกรรมการชะลอวัยด้วยการทำ NAD+ Therapy เป็นหัตถการที่จะต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เหมาะสมต่อแต่ละบุคคล ซึ่งมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน ใช้ระยะเวลาประมาณ 30-45 นาที/ครั้ง เริ่มต้นจากการเตรียมตัวยาผสมกับน้ำเกลือ หลังจากนั้นเปิดเส้นที่บริเวณแขนของคนไข้ด้วยเข็มฉีดยาขนาดเล็ก จากนั้นปล่อยให้ยาเข้าสู่เส้นเลือดจนหมดถือเป็นอันเสร็จสิ้น

ผลข้างเคียงหลังการทำ NAD+ Therapy

การทำ NAD+ Therapy อาจมีผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อย โดยในระหว่างการให้ยาเข้าสู่ร่างกายคนไข้อาจมีภาวะแน่นหน้าอก มวนท้อง มึนศีรษะ เนื่องจากความวิตกกังวลก่อนการทำ

ซึ่งสามารถแจ้งภาวะนี้ต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ทราบระหว่างนั้น แพทย์จะทำการปรับการให้ยาช้าขึ้นเพื่อลดภาวะดังกล่าว บางกรณีคนไข้บางรายอาจมีรอยเข็มบริเวณแขนหลังจากให้ยา ซึ่งสามารถบรรเทาได้ด้วยการประคบเย็นเพื่อลดรอยเข็มได้เร็วยิ่งขึ้น

การทำ NAD+ Therapy เหมาะกับใครบ้าง?

 • ผู้ที่ต้องการชะลอความเสื่อมชราของร่างกาย
 • ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อ
 • ผู้ที่มีอาการอ่อนล้าสะสม อ่อนเพลียเรื้อรัง
 • ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก เพิ่มประสิทธิภาพระบบเผาผลาญ
 • ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพหลังเจ็บป่วย
 • ผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำ
 • ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูการทำงานของระบบประสาท
 • ผู้ที่มีภาวะความเสื่อมถอยของสมอง
 • ผู้ที่ต้องการมีสุขภาพดีในระยะยาว

ระยะเวลาในการทำ NAD+ Therapy เพื่อให้เห็นผล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำ NAD+ Therapy เพื่อให้เห็นผลได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ควรทำ  NAD+ Therapy 4 ครั้ง/สัปดาห์ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นแพทย์จะทำการประเมินผลที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล รวมถึงขนาดของการให้ยาและระยะเวลาของการให้แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอาการที่ต้องการฟื้นฟู รวมถึงข้อบ่งชี้ที่ต้องคำนึงอย่างละเอียด 

ข้อควรระวังในการทำ NAD+ Therapy

แม้ว่า NAD+ นั้นจะเป็นสารที่พบได้ภายในเซลล์ร่างกายมนุษย์ แต่การเลือกใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ย่อมต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก โดยมีข้อควรระวังในการใช้ดังต่อไปนี้

 • ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ หรือ สตรีที่กำลังให้นมบุตร
 • ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต มีภาวะไตล้มเหลว หรือผู้ป่วยที่กำลังฟอกไต
 • ห้ามใช้ในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิต และ ระบบหัวใจ
 • ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบเกี่ยวกับประวัติการแพ้ โรคประจำตัว การรับประทานยา อาหารเสริม เป็นต้น

 

NAD+ Therapy เป็นนวัตกรรมการรักษาเพื่อชะลอวัย คืนความอ่อนเยาว์ ให้คงอยู่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมทางเวชศาสตร์การชะลอวัยที่มีผลต่อร่างกายจากระดับเซลล์ จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน และเป็นแนวทางการฟื้นฟูที่เฉพาะบุคคลตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นระยะเวลาและการฟื้นฟูของร่างกายแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป ที่สำคัญคือต้องได้รับการติดตามจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลลัพธ์ของ NAD+ Therapy นั้นมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากที่สุด 

สำหรับผู้ที่ต้องการปรึกษาด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย หรือ ต้องการทำ NAD+ Therapy สามารถติดต่อสอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ ฮักษาคลินิก 

เบอร์โทร : 096-696-1999

LINE: @hugsa

Facebook : HUGSAMedical