ต่อมไทรอยด์

endocrine

ต่อมไทรอยด์ โรคเบาหวาน โรคพีซีโอเอส นกเขาไม่ขัน โรคอ้วน โรคภูมิต้านทาน โรคเนื้องอกตับอ่อน ฮอโมนส์ โรคฮอโมนส์ ปัญหาฮอโมนส์ ฮอโมนส์ผิดปกติ

ศูนย์ต่อมไร้ท่อของเรามุ่งเน้นไปที่การวินิจฉัยและการรักษาที่เกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อรวมถึงโรคและความผิดปกติ โดยแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อของเราสามารถวินิจฉัยและรักษาปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและแม่นยำที่สุด

เราวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคของระบบต่อมไร้ท่อรวมถึงความผิดปกติของต่อมหมวกไตไทรอยด์กระดูกต่อมใต้สมองและการเผาผลาญ ได้แก่ เบาหวาน (DM), โรคไทรอยด์ (Hypothyroidism, Hyperthyroidism), ประจำเดือนผิดปกติ, polycystic ovary syndrome (PCOS), Osteoporosis, Vitamin D deficiency, Dyslipidemia, hyperlipidemia, Ob , ความผิดปกติของวัยแรกรุ่น, ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์, ความผิดปกติของต่อมหมวกไต, ความผิดปกติของต่อมใต้สมอง, ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำของต้นกำเนิดต่อมไร้ท่อ, ความผิดปกติของแคลเซียม, โรคกระดูกอ่อน, โรคกระดูกพรุนและโรคกระดูกอื่น ๆ , ความผิดปกติของพัฒนาการทางเพศ, ความผิดปกติของไขมันและโรคอ้วนในเด็ก

นอกจากนี้เรายังให้บริการและดูแลคนข้ามเพศ (LGBT)