Shock Wave Therapy for ED ฟื้นฟูปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ปัญหาเกี่ยวกับการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หรือ ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ นับว่าเป็นหนึ่งในฝันร้ายที่ผู้ชายทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะส่งผลต่อความมั่นใจในความเป็นชายที่ไม่ว่ายุคไหนๆ ก็ต่างหาวิธีการจัดการกับปัญหานี้กันอย่างจริงจังเรื่อยมา เพื่อให้บรรดาเหล่าชายชาตรีเกิดความพึงพอใจต่อสมรรถภาพทางเพศอย่างที่ควรจะเป็น 

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้พัฒนาการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction หรือ ED) ในเพศชาย ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยในระยะยาวของผู้เข้ารับการรักษา และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วยหลากหลายวิธีการ ซึ่งในบทความนี้เราจะกล่าวถึงวิธีการ Shock Wave เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้คลื่นเสียงที่มีความเข้มต่ำแบบแรงกระแทกจากภายนอก เพื่อกระตุ้นอวัยวะเพศให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ขึ้นจากเดิม

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศคืออะไร?

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือ Erectile Dysfunction คือ ภาวะที่อวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวได้เป็นปกติ หรือ ไม่สามารถแข็งตัวได้นานเพียงพอในขณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาจมีภาวะที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล เช่น บางรายอวัยวะเพศไม่แข็งตัว บางรายมีอาการปวดหลังในขณะหลั่ง และบางรายมีภาวะหลั่งเร็ว เป็นต้น โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอ ส่งผลให้ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีการ Shock Wave มาใช้เพื่อฟื้นฟูปัญหาเหล่านี้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศพบได้ในทุกช่วงอายุ ส่วนใหญ่พบมากในกลุ่มชายที่มีอายุมากขึ้น จากสถิติพบว่าร้อยละ 75 พบในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ถัดมาร้อยละ 40 ในกลุ่มชายที่มีอายุต่ำกว่า 70 ปี และร้อยละ 5-10 เป็นกลุ่มชายที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่ามี 2 ปัจจัยหลักๆ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพในเพศชาย ดังต่อไปนี้

1. ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายในที่ส่งผลให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ความผิดปกติภายในระบบต่างๆ ของร่างกาย และ ความผิดปกติภายในจิตใจ หรือ สภาพจิตใจ โดยในส่วนของสภาพจิตใจเกิดจากทั้งความเครียด ความวิตกกังวล ความไม่มั่นใจที่เคยมีประสบการณ์ล้มเหลวด้านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน ภาวะซึมเศร้า หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างคู่รัก เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัจจัยภายนอกร่วมด้วย ในส่วนของความผิดปกติของร่างกาย อาจเกิดจากระบบประสาท ระบบเลือด และฮอร์โมนมีความผิดปกติ

2. ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอกส่งผลต่อการเกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาบางชนิดที่มีผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ลักษณะการใช้ชีวิตประจำวัน และสภาพแวดล้อม เป็นต้น

Shock Wave for ED คืออะไร?

Shock Wave for Erectile Dysfunction (ED) เป็นการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นการใช้ประโยชน์จากคลื่นเสียงที่มีความเข้มต่ำแบบแรงกระแทกจากภายนอก (Low-Intensity Extracorporeal Shock Wave Therapy หรือ LI-ESWT) ในการกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ภายในอวัยวะเพศ ส่งผลให้หลอดเลือดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหนึ่งในทางเลือกใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง และไม่มีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังจากการรักษาด้วย Shock Wave

วิธีการ Shock Wave ในแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยที่ผู้เข้ารับการรักษาไม่จำเป็นต้องนอนพักฟื้นแต่อย่างใด ทั้งนี้การรักษาด้วยการ Shock Wave มีข้อจำกัดในด้านของระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะใช้ได้กับผู้ที่มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่ไม่มีความรุนแรงมากเท่านั้น เนื่องจากเป็นการรักษาที่ต้องใช้ระยะเวลาระดับหนึ่งในการรักษาให้เห็นผลและมีประสิทธิภาพ 

ผลการรักษาด้วย Shock Wave for ED เป็นอย่างไร?

การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยวิธีการ Shock Wave ได้รับความนิยมทั่วโลก เนื่องจากเป็นแนวทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังไม่ส่งผลข้างเคียงหลังจากเข้ารับการรักษา โดยผลการรักษาโดยส่วนมากจะเริ่มฟื้นฟูภาวะความแข็งตัวของอวัยวะเพศได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากทำการรักษาด้วย Shock Wave ผ่านไป 3-4 ครั้ง จากนั้นเมื่อทำการรักษาได้ครบถ้วนตามที่แพทย์กำหนด จะมีสมรรถภาพทางเพศฟื้นตัวมากขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามจำนวนครั้งของการเข้ารับการรักษาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะโรค รวมไปถึงปัจจัยโรคประจำตัวของแต่ละบุคคลร่วมด้วย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการประเมินผลและกำหนดจำนวนครั้งในการเข้ารับการ Shock Wave แตกต่างกันไป

ขั้นตอนการรักษาด้วย Shock Wave มีอะไรบ้าง?

 • แพทย์จะทำการซักประวัติ สอบถามอาการของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และตรวจร่างกายโดยรวม เพื่อประเมินแนวทางการรักษาได้อย่างเหมาะสม
 • นัดวันเวลาในการเริ่มต้นการรักษาด้วย Shock Wave โดยจะทำการรักษาครั้งละประมาณ 30 นาที เข้ารับการรักษาอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ว่าควรรับการรักษาถี่มากน้อยเพียงใด
 • สามารถทำการรักษาได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาชา หรือ ยาระงับประสาท ก่อนทำการรักษา

ข้อดีของการรักษาด้วย Shock Wave

 • ฟื้นฟูคืนสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติ
 • ไม่ต้องผ่าตัด ไม่เจ็บ ไม่มีบาดแผล
 • ไม่ต้องนอนพักฟื้นหลังการรักษา
 • ไม่มีผลข้างเคียง

การรักษาด้วย Shock Wave เหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่ไม่ต้องการรักษาด้วยการผ่าตัด หรือ ประทานยา
 • ผู้ที่มีประวัติการรักษาด้วยยาแล้ว แต่มีความต้องการรักษาด้วยวิธี Shock Wave เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
 • ผู้ที่รักษาด้วยยาแต่ร่างกายตอบสนองได้ไม่ดีเท่าที่ควร
 • ผู้ที่มีผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยการใช้ยา

Shock Wave เป็นการรักษาที่ควรทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น โดยทุกกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นวินิจฉัยภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จะต้องถูกต้องเหมาะสมเพื่อประเมินสาเหตุที่แท้จริงของผู้เข้าการรักษาแต่ละรายอย่างแท้จริง และประเมินแนวทางการรักษาให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากที่สุด เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทราบได้อย่างไรว่าควรรักษาด้วย Shock Wave

จากเนื้อหาข้างต้นคงทราบกันดีแล้วว่าการรักษาด้วย Shock Wave เป็นการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราจะทราบได้อย่างไรว่าตนมีภาวะเสี่ยงและควรเข้ารับการตรวจรักษา คุณจะต้องเข้าใจการกลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศที่ปกติก่อน โดยสามารถแบ่งการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้ 3 กลไก ได้แก่

 • การแข็งตัวขณะนอนหลับ : ส่วนใหญ่อวัยวะเพศจะมีการแข็งตัวคืนละประมาณ 4-6 ครั้ง ครั้งละประมาณ 15-30 นาที
 • การแข็งตัวจากจิตใจ : อวัยวะเพศจะมีการแข็งตัวเมื่อมีความต้องการทางเพศจากสิ่งเร้าต่างๆ มากระตุ้น
 • การแข็งตัวจากรีเฟล็กซ์ : อวัยวะเพศจะมีการแข็งตัวเมื่อมีการสัมผัส หรือ มีการกระตุ้นบริเวณอวัยวะเพศ

อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุทำให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้เช่นเดียวกัน เช่น ความผิดปกติของเส้นเลือดดำที่ส่งผลให้ไม่สามารถคงความแข็งตัวของอวัยวะเพศไว้ได้ หรือ ความผิดปกติของเส้นเลือดแดงที่ส่งผลให้ไม่สามารถแข็งตัวได้ รวมถึงปัญหาด้านจิตใจ เนื้อเยื่อประสาท และฮอร์โมน ร่วมด้วย

 

หากสังเกตว่าตนมีความผิดปกติซึ่งไม่เป็นไปตามเนื้อหาข้างต้น นับว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ควรพิจารณาและเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำการตรวจรักษาได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งป้องกันการเกิดภาวะรุนแรงที่ส่งผลต่อการรักษาในอนาคต

 

คำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ที่พบว่าตนมีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศทุกราย ไม่จำเป็นจะต้องเข้ารับการตรวจรักษาทุกราย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ป่วยและคู่รัก ซึ่งหากมองว่าไม่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์หรือไม่ได้วางแผนการมีบุตร ก็สามารถตัดสินใจให้เป็นภาวะตามธรรมชาติได้ไม่ผิดแต่อย่างใด หากแต่ว่าการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนั้นเป็นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่า อาจเกิดจากโรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วย ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคอื่นๆ แม้ไม่ต้องการรักษาเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศก็ควรได้รับการตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกัน

 

สำหรับผู้ที่ต้องการปรึกษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือ ต้องการตรวจรักษาด้วยวิธีการ Shock Wave สามารถติดต่อสอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ ฮักษาคลินิก 

เบอร์โทร : 096-696-1999

LINE: @hugsa

Facebook : HUGSAMedical

 

HUGSA MEDICAL | รักษาด้วยหัวใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร ใกล้ชิดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ