โรคติดต่อ

contagious disease

โรคติดต่อ โรคโควิด19, อหิวาตกโรค, กาฬโรค, ไข้ทรพิษ, ไข้เหลือง, ไข้กาฬหลังแอ่น, คอตีบ, ไอกรน, โรคบาดทะยัก, โปลิโอ, ไข้หัด, ไข้หัดเยอรมัน, โรคคางทูม, ไข้อีสุกอีใส, ไข้หวัดใหญ่, ไข้สมองอักเสบ, ไข้เลือดออก, โรคพิษสุนัขบ้า, โรคตับอักเสบ, โรคตาแดงจากไวรัส, อาหารเป็นพิษ, รคบิดแบซิลลารี่ (bacillary dysentery), โรคบิดอมีบา (amoebic dysentery), ไข้รากสาดน้อย, ไข้รากสาดเทียม, ไข้รากสาดใหญ่, สครับไทฟัส (scrub typhus), มูรีนไทฟัส (murine typhus), วัณโรค, โรคเรื้อน, ไข้มาลาเรีย,  แอนแทร็กซ์ (antrax), โรคทริคิโนซิส (trichinosis), โรคคุดทะราด, โรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู), ซิฟิลิส, หนองใน, หนองในเทียม, กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง, แผลริมอ่อน, แผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ, โรคเริมที่อวัยวะเพศ, โรคหูดหงอนไก่, โรคไข้กลับซ้ำ, โรคอุจจาระร่วง, โรคเท้าช้าง, โรคเอดส์, โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลันในเด็ก, โรคทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน (ซาร์ส), ไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา), โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา, โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอร์ส) และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 

เรามีบริการตรวจสอบ/คัดกรอง COVID-19 (การทดสอบ PCR, การทดสอบแอนติบอดี) สำหรับผู้ป่วยของเรา รวมถึงผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับใบรับรองแพทย์เพื่อข้ามพรมแดนก่อนการเดินทาง

เราจัดให้มีการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดต่ออื่น ๆ เช่นโรคติดต่อในเขตร้อน STI โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กามโรคเริมเซลลูไลติส, ปอดบวม, การติดเชื้อราแคนดิดา, ไข้ไม่ทราบสาเหตุและโรคอีสุกอีใส