หู คอ จมูก

ear

หู คอ จมูก คัดจมูก แสบจมูก เจ็บคอ ไอ ไอแห้ง ไอเรื้อรัง จาม แสบคอ เสียงแหบ เสียงหาย หูอื้อ น้ำในหูไม่เท่ากัน ไซนัส ขี้หูอุดตัน

เราเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแล หู จมูกและลำคอเนื่องจากปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจ ทางเสียง การได้ยิน การพูดและไซนัสอาจส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันและคุณภาพชีวิตในที่สุด

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการทาง หู คอ จมูก สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

บริการตรวจเช็ค หู คอ จมูก รวมถึงการกำจัดสิ่งแปลกปลอม โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ไอเรื้อรังเจ็บคอ สูญเสียเสียงหลังจากเป็นหวัดโรคหวัด คอหอยอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ ต่อมน้ำเหลือง วิงเวียนเวียนศีรษะ น้ำเหลืองในหู(ขี้หู) ผลกระทบจากริดสีดวงจมูกอักเสบ และไซนัสอักเสบ