สายตา

สายตา ปัญหาสายตา สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง เบลอ ตาแดง ตาพล่า เป็นต้อ ต้อหิน ต้อลม ต้อกระจก ต้อเนื้อ วุ้นตาเสื่อ จอประสาทตาเสื่อม ตาแห้ง วัดสายตา ปวดตา แสบตา ระคายเคืองในตา

ดวงตาเป็นหน้าต่างสู่โลก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดูแลและรักษาดวงตาให้อยู่ในสภาพดี

เราเข้าใจดีว่าการดูแลสุขภาพดวงตาอย่างครอบคลุมมีความสำคัญสำหรับ ทุกเพศ ทุกวัยเนื่องจากจำเป็นต่อคุณภาพในการดำเนินชีวิต

ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติทางสายตา สายตาสั้นเยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง ปวดตาต้อกระจก ต้อเนื้อ น้ำวุ้นในตา ตาแห้ง ระคายเคืองตา ปัญหากระจกตา