โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ฮักษา เมดิคอล เชียงใหม่

การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดโรคได้ในอนาคต เพื่อที่เราจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลรักษาตัวเองอย่างเหมาะสม ช่วยให้ห่างไกลจากโรคต่าง ๆ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และคุณภาพชีวิตดี 

โดยที่ ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่ เรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีพร้อมให้บริการ 3 รูปแบบ ได้แก่ Standard Package, Advance Package, Exclusive Package Male และ Exclusive Package สามารถเลือกแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปีที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้เลย

เปรียบเทียบโปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปี ที่ ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่

การดูแลร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันไม่ให้เกิดโรค เป็นหนึ่งในวิธีดูแลรักษาสุขภาพที่ดีที่สุด โดย 3 แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปีของ ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่ เราออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับการตรวจสุขภาพในแต่ละช่วงอายุ ทำให้คุณสามารถดูแลสุขภาพได้ในราคาที่คุ้มค่าที่สุด

1. Standard Package

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Standard Package

“Standard Package” โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีพื้นฐาน สำหรับคนที่ไม่ได้มีความเสี่ยงในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมากนัก มีราคาค่าบริการอยู่ที่ 1,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด ได้แก่ Cholesterol, Triglyceride, HDL และ LDL
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose)
 • ตรวจการทำงานของไต ได้แก่ Creatinine และ BUN
 • ตรวจการทำงานของตับ ได้แก่ AST, ALT, ALP และ Albumin
 • ตรวจระดับโปรตีนรวมในเลือด (Total Protein)
 • ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric acid)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine examination)
 • ตรวจแอนติเจนไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 • ตรวจภูมิคุ้มกันต่อ HBsAg (Anti-HBs)

จองโปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard Package

2. Advanced Package

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Advanced Package

“Advanced Package” โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการจะตรวจเจาะลึกเป็นพิเศษ เพิ่มรายการตรวจสุขภาพสำคัญที่ครอบคลุมการคัดกรองมากขึ้น มีราคาค่าบริการอยู่ที่ 2,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด ได้แก่ Cholesterol, Triglyceride, HDL และ LDL
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose)
 • ตรวจการทำงานของไต ได้แก่ Creatinine และ BUN
 • ตรวจการทำงานของตับ ได้แก่ AST, ALT, ALP, Albumin, Total bilirubin และ Direct Bilirubin
 • ตรวจระดับโปรตีนรวมในเลือด (Total Protein)
 • ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric acid)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine examination)
 • ตรวจอุจจาระ (Stool examination)
 • ตรวจแอนติเจนไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 • ตรวจภูมิคุ้มกันต่อ HBsAg (Anti-HBs)
 • ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี (anti-HCV)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid factor)
 • ตรวจหาภาวะเลือดออกที่ปนมากับอุจจาระ (Fecal occult blood)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) หรือ ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA)

จองโปรแกรมตรวจสุขภาพ Advanced Package

3. Exclusive Package Male

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Exclusive Package Male

“Exclusive Package Male” โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ มีราคาค่าบริการอยู่ที่ 5,500 บาท มีรายการตรวจดังนี้ 

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด ได้แก่ Cholesterol, Triglyceride, HDL และ LDL
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose)
 • ตรวจการทำงานของไต ได้แก่ Creatinine และ BUN
 • ตรวจการทำงานของตับ ได้แก่ AST, ALT, ALP, Albumin, Total bilirubin และ Direct Bilirubin
 • ตรวจระดับโปรตีนรวมในเลือด (Total Protein)
 • ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric acid)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine examination)
 • ตรวจอุจจาระ (Stool examination)
 • ตรวจแอนติเจนไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 • ตรวจภูมิคุ้มกันต่อ HBsAg (Anti-HBs)
 • ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี (anti-HCV)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid factor)
 • ตรวจหาภาวะเลือดออกที่ปนมากับอุจจาระ (Fecal occult blood)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA)
 • การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (CA19-9)
 • ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ ได้แก่ TSH, FT3 และ FT4
 • ตรวจระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol)
 • ตรวจหาระดับ Calcium, Magnesium และ Phosphorus
 • ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียเอชไพโลไร (H.pyroli Ag)

จองโปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Package Male

4. Exclusive Package

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Exclusive Package

“Exclusive Package” โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสุดพิเศษสำหรับทุกคน ที่จะตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นพร้อมค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคอย่างเจาะลึก มีราคาค่าบริการอยู่ที่ 5,800 บาท มีรายละเอียดดังนี้

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด ได้แก่ Cholesterol, Triglyceride, HDL และ LDL
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose)
 • ตรวจการทำงานของไต ได้แก่ Creatinine และ BUN
 • ตรวจการทำงานของตับ ได้แก่ AST, ALT, ALP, Albumin, Total bilirubin และ Direct Bilirubin
 • ตรวจระดับโปรตีนรวมในเลือด (Total Protein)
 • ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric acid)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine examination)
 • ตรวจอุจจาระ (Stool examination)
 • ตรวจแอนติเจนไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 • ตรวจภูมิคุ้มกันต่อ HBsAg (Anti-HBs)
 • ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี (anti-HCV)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid factor)
 • ตรวจหาภาวะเลือดออกที่ปนมากับอุจจาระ (Fecal occult blood)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA)
 • การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)
 • ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ ได้แก่ TSH, FT3 และ FT4
 • ตรวจระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol)
 • ตรวจหาระดับ Calcium, Magnesium และ Phosphorus
 • ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียเอชไพโลไร (H.pyroli Ag)

จองโปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive Package

คำแนะนำในการเตรียมก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี

สำหรับใครที่จองโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี กับ ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่ แนะนำให้เตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ ดังนี้

 • งดน้ำและอาหาร 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ก่อนตรวจสุขภาพอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ประมาณ 6-8 ชั่วโมง
 • ควรสวมเสื้อผ้าหลวม ๆ สบายตัว เพื่อให้สะดวกต่อการตรวจ 
 • สำหรับผู้หญิง หากกำลังตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อน
 • หากมีโรคประจำตัว ยาที่รับประทานเป็นประจำ หรือมีประวัติสุขภาพอื่น ๆ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อน

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปี จะมีขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้

 • เจ้าหน้าที่พยาบาลซักประวัติเบื้องต้น และพาไปตรวจวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนักและส่วนสูง
 • หลังจากนั้นจะพาไปเก็บตัวอย่างต่าง ๆ ตามรายการตรวจ เพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ เช่น เจาะเลือด เก็บปัสสาวะ หรือเก็บอุจจาระ
 • เข้าพบแพทย์เพื่อสุขภาพร่างกายทั่วไป
 • หลังจากนั้นแพทย์จะนัดให้เข้ามาฟังผลรายการตรวจจากห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งจะมีทั้งผลตรวจที่ออกได้เลยภายใน 1-2 ชั่วโมง และผลตรวจที่จะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วัน

การรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี

แพทย์จะทำการรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปีให้ทราบ พร้อมส่งมอบเอกสารผลตรวจ รวมถึงให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพร่างกายให้เหมาะสมกับผลตรวจสุขภาพที่ออกมา อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ แพทย์อาจแนะนำให้เข้ารับการตรวจคัดกรองอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อที่จะได้วางแผนรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ป้องกันไม่ให้เกิดอาการร้ายแรงในอนาคต

จองตรวจสุขภาพประจำปี ที่ ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่

สำหรับท่านใดที่สนใจตรวจสุขภาพประจำปี กับ ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่ สามารถนัดหมายเข้ามาตรวจได้เลยที่ 

คลินิกของเราตั้งอยู่ที่ 239 ตำบล หนองควาย อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230 (https://maps.app.goo.gl/vwAX4rxWC3tAvS5q7) เปิดทำการทุกวันอาทิตย์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.00 น. (ปิดทำการทุกวันเสาร์)

HUGSA MEDICAL | รักษาด้วยหัวใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร ใกล้ชิดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ