สุขภาพท่านชาย

สุขภาพท่านชาย ตรวจสุขภาพชาย สมรรถภาพชาย สมรรถภาพทางเพศ ปัญหาสมรรถภาพทางเพศ ฮอโมนส์เพศชาย เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ นกเขาไม่ขัน ฉีดฮอโมนส์เพศ เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ กระตุ้นฮอโมนส์เพศ เทสโทสเตอโรน ฮอโมนส์ทดแทน

สุขภาพของผู้ชายเป็นเรื่องสำคัญ ทาง ฮักษา เมดิคอล เชียงใหม่ เข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพท่านชายของเรา

ฮักษา เมดิคอล เชียงใหม่ ให้บริการด้านการวินิจฉัยการรักษาและการให้คำปรึกษาแก่คนไข้ชายที่ประสบปัญหาเช่น หย่อนสมรรถภาพทางเพศ ( ED Erectile dysfunction )

แนวทางการรักษาแบบองค์รวม ของเราเป็นมาตรฐานและมุ่งเน้นไปที่ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ป่วยตั้งแต่แนวทางด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือดไปจนสภาพทางด้านอารมณ์และจิตใจ

สุขภาพทางเพศในเชิงบวกได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและอารมณ์เป็นไปในแนวทางกับรักษาสมดุลของฮอร์โมนเพศในเวลาเดียวกันอีกด้วย

บริการของเรารวมถึงการกระตุ้นด้วยคลื่นกระแทก(shockwave stimulation)และเทคนิค PRP เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือด