โรคทางระบบประสาท

ประสาท โรคประสาท ระบบประสาท เซลล์ประสาท การทรงตัว เส้นประสาท การตอบสนอง ระบบสั่งการ ไมเกรน

ระบบประสาทวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบประสาทโดยเฉพาะ การให้คำปรึกษาด้านระบบประสาท 

ที่ศูนย์การแพทย์ ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่ มีบริการที่หลากหลายสำหรับความผิดปกติของระบบประสาทและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของสมองและระบบประสาท ไม่ได้จำกัดแค่เพียงโรคอัลไซเมอร์ โรคเส้นโลหิตตีบด้านข้าง อะไมโอโทรฟิค (ALS) การถูกกระทบกระแทกโรคลมบ้าหมู ไมเกรน เส้นโลหิตตีบหลายเส้น โรคพาร์กินสัน ปวดศีรษะไมเกรน โรคลมชักโรคหลอดเลือดสมอง  โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชั่วคราว โรคสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน  ความผิดปกติของการเคลื่อนไหว และโรคไมแอสทีเนียกราวิส