จิตเวช

psychiatry

พบจิตแพทย์ จิตแพทย์ เครียด เศร้า เหม่อลอย ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ วิตกกังวล ซึมเศร้า ซึม ทุกข์ใจ หวาดระแวง กระวนกระวายใจ อยู่ไม่นิ่ง หงุดหงิดง่าย ไม่มีสมาธิ หลงลืม เห็นภาพหลอน ได้ยินเสียงแว่ว hallucinations ปัญหาการตัดสินใจ หมกมุ่น ฟุ้งซ่าน ฟุ่มเฟือย เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ โรคแพนิก (Panic)

เราทุกคนรู้ดีว่าวิถีชีวิตสมัยใหม่ (เช่นการใช้ชีวิตอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย) ส่งผลต่อความเครียดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเรา นี่เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของปัญหาสุขภาพจิตที่เราต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน

     ฮักษา เมดิคอล เชียงใหม่ เข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาทางจิตวิทยาสำหรับผู้ป่วยของเราอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ทุกคนที่เข้ารับการรักษา มีรูปแบบการคิดหาวิธีรักษาเยียวยาตลอดจนพัฒนาทักษะการเผชิญปัญหา เช่นโรคซึมเศร้า เป็นต้น

     เรานำเสนอการวินิจฉัยและการรักษาความผิดปกติทางจิตใจ เช่นนอนไม่หลับกระสับกระส่าย ซึมเศร้าวิตกกังวล โรคตื่นตระหนก โรคหงุดหงิดง่าย อารมณ์แปรปวน พฤติกรรมต่อต้านสังคมโรควิตกกังวลทางสังคม โรคเครียดหลังบาดแผล (PTSD) โรคย้ำคิดย้ำทำ (OCD) , สมาธิสั้น, โรคสมาธิสั้น ภาพหลอน พฤติกรรมก้าวร้าว อารมณ์สองขั้ว เหนื่อยง่าย