โรคนอนไม่หลับ

sleep

นอนไม่หลับ นอนไม่เต็มที่ ปัญหาการนอนหลับ หลับๆตื่นๆ นอนกรน หยุดหายใจ นอนไม่พอ หลับใน ง่วงระหว่างวัน ง่วงนอน นอนไม่อิ่ม ตื่นง่าย หลับยาก เพลีย เหนื่อยล้า ทดสอบการนอน หลับไม่สนิท

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าคนที่นอนหลับโดยเฉลี่ยระหว่าง 7 ถึง 8 ชั่วโมงต่อคืนมีความสามารถในการรับรู้ได้ดีกว่าคนที่นอนน้อย อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตสมัยใหม่อาจขัดขวางคุณภาพการนอนหลับของเราซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี

ฮักษา เมดิคอล เชียงใหม่ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ เช่นภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โดยภาวะหยุดหายใจขณะหลับนี้เป็นภาวะ ที่มีการอุดกั้นในทางเดินหายใจขณะนอนหลับ (OSA) การตื่นตอนเช้าที่รู้สึกอยากจะนอนต่อ การนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพตารางการนอนหลับที่ผิดปกติ

เราบริการแผนการต่างๆเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อรองรับการนอนหลับของผู้ป่วยแต่ละท่าน