ฉีดวัคซีน

Vaccine

ฉีดวัคซีน วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันวัณโรค บีซีจี (BCG) วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วัคซีนงูสวัด วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส วัคซีนโปลิโอ วัคซีนเอชพีวี (HPV) วัคซีนโรต้า วัคซีนนิวโมคอคคัส วัคซีนฮิบ(Haemophilusinfluenzae type b) 

การฉีดวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราทำได้เพื่อป้องกันตัวเองและลูก ๆหรือคนในครอบครัว ห่างจากการเจ็บป่วยและโรคภัย

     ทีมแพทย์ของเราที่ ฮักษา เมดิคอล เชียงใหม่ บริการจัดใบสั่งยาสำหรับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทางและเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรค การฉีดวัคซีนดำเนินการโดยทีมพยาบาลที่มีทักษะสูงและได้รับการรับรองของเรา

วัคซีนที่ ฮักษา เมดิคอล เชียงใหม่มีให้บริการ ได้แก่

 -ฉีดวัคซีนเด็ก

– บาดทะยักคอตีบ/วัคซีนไอกรน (Tdap)

– หัดและหัดเยอรมัน (MMR / MR),

– ไวรัสตับอักเสบบี

– ไวรัสตับอักเสบเอ

– วัคซีนอีสุกอีใส

– วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)

– วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (วัคซีนไข้หวัดใหญ่) อัพเดทแต่ละปี

– วัคซีนนิวโมคอคคัส (PCV 13, PPSV 23)

– วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

– ไข้หวัดใหญ่ Haemophilus type b (Hib)

– วัคซีนงูสวัด

– วัคซีน JE (โรคไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น)

– วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า