สุขภาพองค์รวม

ตรวจวิตามิน ตรวจเกลือแร่ ตรวจแร่ธาตุในร่างกาย ฮอโมนส์ทดแทน อายุรกรรม เพิ่มวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย สุขภาพดีจากภายใน

บริการด้านสุขภาพของเรามุ่งเน้นให้คุณสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก รวมถึงการตรวจเลือดตามธาตุการตรวจระดับวิตามิน การบำบัดทดแทนฮอร์โมนและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร / วิตามิน